Thursday, August 12, 2010

NH 6471 Quảng Trị thăm gia đình đồng môn và tặng quà cho các cháu (phần 2)

Bài và ảnh của Nguyễn Hiếu

Thùy Dương tại nhà thầy Lê chí Phóng


Chúc mừng nhà mới của thầy Lê Chí Phóng

Từ trái qua phải: Trần văn Khôi, Lê quang Sinh,Nguyễn thị Tỵ,Nguyễn Hiếu,Thầy Lê chí Phóng, Nguyễn thị Thùy Dương, Nguyễn thị Toán


Thùy Dương kéo Lê quang Sinh vào nhà mình (Hà Lỗ)Ăn chuối lùn ở nhà Kim Cúc (Hà Lỗ)

Từ trái qua phải:Nguyễn đăng Thi, Dương thị Ngọc, Nguyễn thị Toán,Trần văn Khôi,Nguyễn thị Tỵ, Lê quang Sinh


Thăm bạn Huế ở Văn Quỹ

Ăn thịt vịt ở Phong Bình,Phong Điền,TT-Huế

Bên trái, từ ngoài vào trong :Thùy Dương,Toán, Khôi
Bên phải,từ ngoài vào trong: Sinh,Tỵ, Ngọc
Vào nhà Dương thị Ngọc ở Hội Kỳ xã Hải ChánhSinh và Dương tại nhà của Ngọc (Hội Kỳ,Hải Chánh)Nguyễn thị Tỵ trộm đào tiên

No comments: