Saturday, June 11, 2011

NH Đà Nẵng tiếp anh chị Tường-Sâm và Hồ Công Lộc tại nhà em trai Bích Hường


A. Đông, thầy Thanh, a. Tường, Bình, Chị Thìn


Chị Sâm và HS Bình
Chị Thìn vpj anh Đông, Chị Sâm, Ngữ và LộcHai nhạc công 6471 đang hòa tấu

Thầy Thanh, anh Tường


Bình, Ngữ, LộcChụp chung: Thầy Thanh, Ngữ, HC Lộc, Bích Hường, LV Lộc, Sơn (đứng)
Chị Thìn, chị Sâm, anh Tường, Bình (ngồi)

Chụp chung

No comments: