Monday, October 11, 2010

Đón Bạn đến thămNguyễn Văn Hùng trên lầu xuống đón Nguyễn Hiếu vào thăm

Nguyễn văn Hùng và vợNguyễn văn Hùng

Nguyễn văn Hùng và Nguyễn Hiếu


Nguyễn văn Hùng và Nguyễn Hiếu

Nguyễn văn Hùng tâm sự với Hiếu mong sao Nguyễn Hoàng nói chung và Nguyễn Hoàng 6471 tại Đà nẵng nói riêng kêu gọi Hùng cùng tham gia các hoạt động của nhóm


1 comment:

thanh cù lần said...

Xin góp một ý nhỏ để blog gọn hơn: Việc tải nhiều hình cùng một chủ đề lên blog: nên chăng dùng một slide. Vào slide.com để tạo slide (miễn phí) hoặc dùng chương trình làm movie của window cũng tốt. Có thể tham khảo slide tại voocchoi.blogspot.com