Tuesday, June 19, 2012

PHÔNG " GẶP MẶT 60 NĂM NGUYỄN HOÀNG QUẢNG TRỊ"

DO BÙI PHƯỚC VĨNH VÀ NGUYỄN HIẾU THIẾT KẾ
HÌNH NẦY ĐƯỢC BTC GẶP MẠT 60 NĂM NGUYỄN HOÀNG QUẢNG TRỊ CHỌN  ĐỂ   IN LÀM PHÔNG TRANG TRÍ TRÊN KHÁN ĐÀI, CÓ KÍCH CỚ 3X4M

No comments: